Народны тэатр

Калектыў аўтараў

Прастора — 1 шт.

Інфармацыя

У том увайшлі творы беларускага фальклору, якія складаюць аснову рэпертуару нацыянальнага народнага тэатру ад яго вытокаў да нашых дзён: карагоды, ігравыя песні і танцы, найбольш характэрныя драматургічныя эпізоды каляндарных і сямейна-бытавых абрадаў.

Навуковая